Image by krakenimages

ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲮᲔᲓᲕᲐ

ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲮᲔᲓᲕᲐ

Image by krakenimages

ენის სამართლიანობა ცდილობს შექმნას სამყარო, სადაც თითოეულ ადამიანს შეუძლია საზოგადოებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, თუ რა ენაზე საუბრობს. ჩვენ გვჯერა, რომ ენა 411-ს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ენის სამართლიანობის მოძრაობაში და მუდმივად ვცდილობთ გამოვავლინოთ გზები, რომლითაც შეგვიძლია გავლენა მოახდინოთ.

ჩვენ გვჯერა, რომ ენის ხელმისაწვდომობა არ არის ფუფუნება, არამედ უფლება. ხელმისაწვდომი თარგმანის მიწოდებით, ვიმედოვნებთ, რომ დავეხმარებით ყველას ინფორმაციის წვდომაში.


ენა 411 ასრულებს თითოეულ პროექტს გრაფიკით და უმაღლესი დონის ხარისხით. პერსონალიზებულ მომსახურებაზე, ხელმისაწვდომ ტარიფებსა და მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე ორიენტირებით, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ დავაკმაყოფილოთ და გადავაჭარბოთ მოლოდინს.

ენის სამართლიანობა ცდილობს შექმნას სამყარო, სადაც თითოეულ ადამიანს შეუძლია საზოგადოებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, თუ რა ენაზე საუბრობს. ჩვენ გვჯერა, რომ ენა 411-ს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ენის სამართლიანობის მოძრაობაში და მუდმივად ვცდილობთ გამოვავლინოთ გზები, რომლითაც შეგვიძლია გავლენა მოახდინოთ.

ჩვენ გვჯერა, რომ ენის ხელმისაწვდომობა არ არის ფუფუნება, არამედ უფლება. ხელმისაწვდომი თარგმანის მიწოდებით, ვიმედოვნებთ, რომ დავეხმარებით ყველას ინფორმაციის წვდომაში.


ენა 411 ასრულებს თითოეულ პროექტს გრაფიკით და უმაღლესი დონის ხარისხით. პერსონალიზებულ მომსახურებაზე, ხელმისაწვდომ ტარიფებსა და მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე ორიენტირებით, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ დავაკმაყოფილოთ და გადავაჭარბოთ მოლოდინს.

გსურთ გაიგოთ მეტი ენის სამართლიანობის შესახებ?

გმადლობთ გაგზავნისთვის!